ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/02/2024

จ้างบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SA)

กจด.ปจ.๔๒/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวล ๐๙.๐๐ น. R […]
26/01/2024

การซื้อหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานจัดการจราจร จำนวน ๓๖๘ ใบ ประจำปี ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปซ.๑๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา […]
22/01/2024

จ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๔๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๒ มกราคา ๒๕๖๗ ยื่นเสอนราคาวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ̵ […]
19/01/2024

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. […]
19/01/2024

การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานภูมิทัศน์)

กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 31
19/01/2024

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 93 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 6
18/01/2024

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมสะพานพระราม ๙

กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 11
09/01/2024

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานโยธาและงานระบบ)

กจด.ปจ.๓๖/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ยื่อข้อเสนอวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒. […]
08/01/2024

การซื้อติดตั้งจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าจากภายนอก (Mobile Generator )

เลขที่กจด.ปซ. ๑๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ยื่นข้อสเนอในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐ […]
08/01/2024

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาด่านชั่งน้ำหนัก จำนวน ๒๐ ด่าน

กจด.ปจ.๓๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. […]