ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 เมษายน, 2022

การซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑๔ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๖๙/๒๕๖๕ Post Views: 39
26 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 31
26 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๐๓+๑๒๒.๔๕๐ ถึง กม.๐๓+๗๖๐.๐๐ ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง

เลขที่ กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 25
25 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร และงานปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 49
25 เมษายน, 2022

การซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเมนไฟฟ้า ที่อาคารแผนกเครื่องกล

เลขที่ กจด.ปซ.๖๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 52
25 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑)

เลขที่ กจด.ปจ.๓๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 36
20 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๓๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 46
20 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๓๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 40
19 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่กจด.ปจ.๓๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 52
19 เมษายน, 2022

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๖๗/๒๕๖๕ Post Views: 31
แชร์