ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กรกฎาคม, 2021

การซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒๙ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๕๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views […]
12 กรกฎาคม, 2021

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ คัน

วันที่ประกาศ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เลขที่สอบราคา กจด.ปซ. ๔๗/๒๕๖๔ Post […]
12 กรกฎาคม, 2021

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๖๑๒,๐๐๐ เล่ม

เลขที่ กจด.ปจ.๕๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views […]
7 กรกฎาคม, 2021

การซื้อคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (MTC) จำนวน ๓๔ เครื่อง

กจด.ปซ.๕๔/๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 164
30 มิถุนายน, 2021

การจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

เลขที่ กจด.ปจ.๕๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post View […]
29 มิถุนายน, 2021

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางพิเศษพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓

เลขที่ กจด.ปจ.๕๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post View […]
29 มิถุนายน, 2021

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางพิเศษพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

เลขที่ กจด.ปจ.๕๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔   Po […]
25 มิถุนายน, 2021

การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบโคมไฟที่ชำรุด ทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๕๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views […]
24 มิถุนายน, 2021

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๔๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Vie […]
14 มิถุนายน, 2021

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๗๖,๔๐๐ เล่ม

เลขที่ กจด.ปจ.๕๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Vie […]
แชร์