ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

Post Views: 135
18 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบงานขายและเติมเงิน (Point of Sale) ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 231
18 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบรประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 124
17 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๔ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 123
15 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

Post Views: 129
15 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้อ บัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

  Post Views: 150
15 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้อ ระบบเครือข่าย (Network) Traffic/Toll ทางพิเศษบูรพาวิถี

Post Views: 145
12 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

Post Views: 127
11 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 148
11 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้องานติดตั้ง Lane Control Sign ช่วงบางนา – อาจณรงค์ (S๑) จำนวน ๑ รายการ

Post Views: 157
แชร์