ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มีนาคม, 2021

การซื้อ เครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, […]
15 มีนาคม, 2021

การซื้อ วัสดุไฟฟ้า รายการ FOA SENSOR สำหรับ TREADLE กาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ ตัว

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๓๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, […]
10 มีนาคม, 2021

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๖๑๒,๐๐๐ เล่ม

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 24 […]
8 มีนาคม, 2021

การจ้างโครงการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร […]
8 มีนาคม, 2021

การซื้อ อุปกรณ์ระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

เลขที่สอบราคา:  กจด.ปซ.๓๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, […]
5 มีนาคม, 2021

การซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมถังพร้อมถังบรรจุน้ำสำเร็จรูปติดตั้งกระบะท้ายและชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

เลขที่สอบราคา:  กจด.ปซ.๓๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร […]
25 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Matrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วั […]
24 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ.ประจำปี ๒๕๖๓ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหั […]
24 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้อ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น

Post Views: 197
19 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 177
แชร์