ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วั […]
18 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๙ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 336
18 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้อ คอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๒๖๓ เครื่อง

Post Views: 201
18 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

Post Views: 145
18 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบงานขายและเติมเงิน (Point of Sale) ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 246
18 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบรประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 138
17 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๔ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 134
15 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

Post Views: 138
15 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้อ บัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

  Post Views: 158
15 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้อ ระบบเครือข่าย (Network) Traffic/Toll ทางพิเศษบูรพาวิถี

Post Views: 152
แชร์