ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/01/2024

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบันไดทางขึ้นอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษบูรพาวิถี

กจด.ปจ.๓๕/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. […]
03/01/2024

จ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

กจด.ปจ.๓๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ยื่ข้อเสนอวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ […]
22/12/2023

งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจษ.๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘ […]
22/12/2023

จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช (ด่านประชาอุทิศ ด่านลาดพร้าว ด่านโยธินพัฒนาและด่านรามอินทรา)

กจด.ปจ.๓๒/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๓ มกราคา ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖ […]
19/12/2023

การซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

เลขที่ กจด.ปซ.๑๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ยื่อข้อเสนอในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑ […]
15/12/2023

จ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

กจด.ปจ.๓๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 12
13/12/2023

การจ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางการจ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

กจด.ปจ.๓๐/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. […]
12/12/2023

จ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ยื่อข้อเสนอวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒ […]
12/12/2023

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวน บริเวณอาคารสำนักงาน (๔ อาคาร)

กจด.ปจ.๒๘/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑- ธันวาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – […]
12/12/2023

เหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๑ ด่าน

กจด.ปจ.๒๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา๐๙.๐๐ น. – ๑๒. […]