ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 เมษายน, 2022

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๖๗/๒๕๖๕ Post Views: 31
18 เมษายน, 2022

การซื้อ AVC Controller Board จำนวน ๓๐ บอร์ด

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๖๕/๒๕๖๕   Post Views: 68
18 เมษายน, 2022

การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษยน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๖/๒๕๖๕ Post Views: 30
18 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นบางรองคาร บริเวณ MLP-๕๕-๒๑ และ MLP-๕๕-๒๒ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่กจด.ปจ.๓๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 34
18 เมษายน, 2022

การจ้างการจัดหาเครื่องแบบพนักงานตำแหน่งช่าง ผู้ช่วยช่าง พนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๓๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕   Post Views: 50
12 เมษายน, 2022

การซื้อ Optital Barrier(OB) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศฉลองรัช จำนวน ๓๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ. ๖๔/๒๕๖๕ Post Views: 62
7 เมษายน, 2022

การซื้อไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) จำนวน ๓๐ ชุด

เลขที่ กจด.ปซ.๖๓/๒๕๖๕ฃ ประกาศวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 92
31 มีนาคม, 2022

การจ้างโครงการการรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) เพื่อจัดทำกลยุทธ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ (CEM) ให้แก่ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๓๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 67
29 มีนาคม, 2022

การซื้อระบบบริหารห้องประชุม จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่ กจด.ปซ.๖๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 109
28 มีนาคม, 2022

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ พร้อมชุดยกสไลด์พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๓ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๖๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 49
แชร์