ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 สิงหาคม, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เลขที่ กจด.ปจ.๙๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๗ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: […]
31 สิงหาคม, 2021

การจ้างบำรุงรักษาระบบไฟถนนใต้โครงสร้างทางพิเศษบูรพาวิถีต่อเนื่อง ๓ ปี

เลขที่ กจด.ปจ.๙๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: […]
30 สิงหาคม, 2021

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน

ประกาศวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ. ๘๐/๒๕๖๔ Post Views: 41
27 สิงหาคม, 2021

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางพิเศษฉลองรัช (สัญญาต่อเนื่อง ๒ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๙๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: […]
27 สิงหาคม, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

เลขที่ กจด.ปจ.๙๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๗ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: […]
27 สิงหาคม, 2021

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่ กจด.ปซ.๗๙/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 30
26 สิงหาคม, 2021

การจ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๘๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: […]
26 สิงหาคม, 2021

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑๓ ด่าน

เลขที่ กจด.ปจ.๘๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views […]
25 สิงหาคม, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sing) บนทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๘๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: […]
24 สิงหาคม, 2021

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๘๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views […]
แชร์