ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 พฤษภาคม, 2022

การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๒๐๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ. ๗๐/๒๕๖๕ Post Views: 37
27 เมษายน, 2022

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 50
27 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างศูนย์เอกสารแห่งใหม่และปรับปรุงศูนย์เอกสารเดิม (ศูนย์ควบคุมพิเศษฉลองรัช (CCB๓))

เลขที่ กจด.ปจ.๔๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 67
27 เมษายน, 2022

การซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑๔ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๖๙/๒๕๖๕ Post Views: 68
26 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 58
26 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๐๓+๑๒๒.๔๕๐ ถึง กม.๐๓+๗๖๐.๐๐ ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง

เลขที่ กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 45
25 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร และงานปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 72
25 เมษายน, 2022

การซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเมนไฟฟ้า ที่อาคารแผนกเครื่องกล

เลขที่ กจด.ปซ.๖๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 72
25 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑)

เลขที่ กจด.ปจ.๓๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 55
20 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๓๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 70
แชร์