ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๓๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 61
19 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่กจด.ปจ.๓๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 70
19 เมษายน, 2022

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๖๗/๒๕๖๕ Post Views: 45
18 เมษายน, 2022

การซื้อ AVC Controller Board จำนวน ๓๐ บอร์ด

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๖๕/๒๕๖๕   Post Views: 90
18 เมษายน, 2022

การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษยน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๖/๒๕๖๕ Post Views: 48
18 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นบางรองคาร บริเวณ MLP-๕๕-๒๑ และ MLP-๕๕-๒๒ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่กจด.ปจ.๓๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 50
18 เมษายน, 2022

การจ้างการจัดหาเครื่องแบบพนักงานตำแหน่งช่าง ผู้ช่วยช่าง พนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๓๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕   Post Views: 66
12 เมษายน, 2022

การซื้อ Optital Barrier(OB) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศฉลองรัช จำนวน ๓๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ. ๖๔/๒๕๖๕ Post Views: 84
7 เมษายน, 2022

การซื้อไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) จำนวน ๓๐ ชุด

เลขที่ กจด.ปซ.๖๓/๒๕๖๕ฃ ประกาศวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 112
31 มีนาคม, 2022

การจ้างโครงการการรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) เพื่อจัดทำกลยุทธ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ (CEM) ให้แก่ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๓๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 85
แชร์