ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

22 สิงหาคม, 2017

การซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ คัน

Post Views: 13
22 สิงหาคม, 2017

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๖๔ เครื่อง

Post Views: 35
21 สิงหาคม, 2017

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๒ รายการ

Post Views: 15
18 สิงหาคม, 2017

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๖๓ เครื่อง

Post Views: 29
17 สิงหาคม, 2017

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

Post Views: 23
15 สิงหาคม, 2017

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๑๒๗ เครื่อง

Post Views: 15
11 สิงหาคม, 2017

การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

Post Views: 19
10 สิงหาคม, 2017

การซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน/เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗๗ เครื่อง

Post Views: 29
10 สิงหาคม, 2017

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช

Post Views: 23
8 สิงหาคม, 2017

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ บนทางพิเศษเฉลิมมหานครสายดินแดง-ท่าเรือ (ขาเข้าและขาออก)

Post Views: 25
แชร์