ประกาศสอบราคา

21/08/2017

การซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ ชุด

Post Views: 308
18/08/2017

การซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับการแสดงผลอย่างง่าย (Dashboard) พร้อมซอฟแวร์ (MS Windows) จำนวน ๑ เครื่อง

Post Views: 277
18/08/2017

การซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน ๔ ชุด

Post Views: 264
18/08/2017

การซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน ๔ เครื่อง

Post Views: 264
17/08/2017

การซื้อเครื่องแม่ข่าย สำหรับการจัดการระบบ NAS จำนวน ๓ ชุด

Post Views: 238
16/08/2017

การซื้อเครื่องแม่ข่าย สำหรับการจัดการระบบ NAS จำนวน ๓ ชุด

Post Views: 246
22/07/2017

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด MTC จำนวน ๒๓ เครื่อง

Post Views: 239