ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กรกฎาคม, 2021

การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบโคมไฟที่ชำรุดทางพิเศษฉลองรัช

วันที่ประกาศ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 12
15 กรกฎาคม, 2021

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๗๖,๔๐๐ เล่ม

เลขที่ กจด.ปจ.๕๑/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 18
15 กรกฎาคม, 2021

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๔๙/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 14
15 กรกฎาคม, 2021

การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๒๐๔ ตัว

เลขที่ กจด.ปซ.๔๑/๒๕๖๔   ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 Post Views: 10
15 กรกฎาคม, 2021

การซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมตู้น้ำดื่ม จำนวน ๖๑ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๑๕๖๔ เลขที่ กจด.ปซ. ๔๙/๒๕๖๔ Post Views: 16
15 กรกฎาคม, 2021

ยกเลิกประกาศ การซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมถัง บรรจุน้ำสำเร็จรูป ติดตั้งกระบะท้ายและชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เลขที่ กจด.ปซ. ๓๗/๒๕๖๔ Post Views: 6
12 กรกฎาคม, 2021

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

เลขที่สอบราคา กจด.ปซ.๕๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post […]
7 กรกฎาคม, 2021

ยกเลิกประกาศ การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านรายการ Cat Radio TV ๒๐๒๑ (Season ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๔๘/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 22
30 มิถุนายน, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะในพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทบริเวณเชิงสะพานพระราม ๗ ฝั่งธนบุรี โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เลขที่ กจด.ปจ.๔๗/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 42
29 มิถุนายน, 2021

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณ กม.30+291 ถึง กม.31+124 ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนอง และทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

เลขที่ กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 34
แชร์