ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ตุลาคม, 2021

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเชื่อมต่อระหว่าง Easy Pass กับ M-Pass ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (GW) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 17
25 ตุลาคม, 2021

การจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนเลียบด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเมือง 4 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 1 งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 19
19 ตุลาคม, 2021

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑๓ ด่าน

เลขที่ กจด.ปจ.๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔   Post Views: 39
18 ตุลาคม, 2021

การจ้างบำรุงรักษาระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 27
18 ตุลาคม, 2021

ยกเลิกประกาศ การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 16
18 ตุลาคม, 2021

การซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ห้อง Central System ที่ CCB๒ (Fire wall เชื่อมต่องานภายนอก) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 23
15 ตุลาคม, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประเมินสภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน ๔ ด่านฯ ทางพิเศษเฉลิมมหาคร และทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 35
15 ตุลาคม, 2021

การเช่าเครื่องพิมพ์ (ต่อเนื่อง ๓ ปี) จำนวน ๒๓๑ เครื่อง

กจด.ปซ.๙๒/๒๕๖๔ Post Views: 26
14 ตุลาคม, 2021

การจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ควบคุมระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ 2565

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 31
14 ตุลาคม, 2021

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 28
แชร์