ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 เมษายน, 2021

การซื้อระบบเครือข่าย (Network) Traffic/Toll ทางพิเศษบูรพาวิถี

Post Views: 23
8 เมษายน, 2021

ยกเลิกประกาศประกวดราคาการซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 80,000 ใบ

Post Views: 34
19 มีนาคม, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Matrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:  วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564 Post Views: 0
18 มีนาคม, 2021

การซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด kVA จำนวน ๑ รายการ

เลขที่สอบราคา:  กจด.ปซ.๑๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:    วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 Post Views: 50
17 มีนาคม, 2021

การซื้อระบบแจ้งเตือนความเร็วและกล้องตรวจจับความเร็วบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (Your Speed and Speed Camera) พร้อมติดตั้ง

เลขที่สอบราคา:    กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:   04 มกราคม 2564 Post Views: 81
17 มีนาคม, 2021

การซื้อ อุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับห้องออกอากาศ และห้องสตูดิโอ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารพิเศษ กทพ.

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๓๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 Post Views: 31
17 มีนาคม, 2021

การจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๒๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 Post Views: 32
17 มีนาคม, 2021

การซื้อ อุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับห้องออกอากาศ และห้องสตูดิโอ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารพิเศษ กทพ.

เลขที่สอบราคา:   กจด.ปซ.๓๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:     วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 Post Views: 30
15 มีนาคม, 2021

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบงานขายและเติมเงิน (Point of Sale) ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 Post Views: 47
15 มีนาคม, 2021

ยกเลิกประกาศ การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๙ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 Post Views: 33
แชร์