ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

28 กันยายน, 2020

การจ้างซ่อมระบบสัญญาณไฟเตือนการบิเสารับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน ๔ ต้น

Post Views: 47
28 กันยายน, 2020

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ MTC/ETC ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๖ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 37
22 กรกฎาคม, 2020

การจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

Post Views: 20
8 มิถุนายน, 2020

การซื้อระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษฉลองรัช

Post Views: 18
26 กุมภาพันธ์, 2018

การจัดซื้อระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกณ์เคลื่อนที่

Post Views: 16
31 ตุลาคม, 2017

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔

Post Views: 20
18 ตุลาคม, 2017

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้น-ลง และต่างระดับ

Post Views: 0
12 ตุลาคม, 2017

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช

Post Views: 16
10 ตุลาคม, 2017

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน 64 เครื่อง

Post Views: 21
9 ตุลาคม, 2017

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๖๓ เครื่อง

Post Views: 12
แชร์