ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

13 พฤษภาคม, 2021

ประกาศยกเลิก การซื้อ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น

เลขที่ : กจด.ปซ.๓๖/๒๕๖๔  วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2564 Post Views: 62
28 กันยายน, 2020

การจ้างซ่อมระบบสัญญาณไฟเตือนการบิเสารับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสื่อสาร จำนวน ๔ ต้น

Post Views: 97
28 กันยายน, 2020

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ MTC/ETC ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๖ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 73
22 กรกฎาคม, 2020

การจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

Post Views: 59
8 มิถุนายน, 2020

การซื้อระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษฉลองรัช

Post Views: 76
26 กุมภาพันธ์, 2018

การจัดซื้อระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกณ์เคลื่อนที่

Post Views: 57
31 ตุลาคม, 2017

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔

Post Views: 58
18 ตุลาคม, 2017

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้น-ลง และต่างระดับ

Post Views: 0
12 ตุลาคม, 2017

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช

Post Views: 61
10 ตุลาคม, 2017

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน 64 เครื่อง

Post Views: 62
แชร์