ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

19 มกราคม, 2022

การจ้างก่อสร้างงานสถานีทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบความเร็วสูง (High Speed Toll Collection System Testing Station) จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 13
17 มกราคม, 2022

การซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ ใบ

ประกาศวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 20
12 มกราคม, 2022

การซื้องานปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 19
11 มกราคม, 2022

การจ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 17
5 มกราคม, 2022

การซื้อปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 30
16 ธันวาคม, 2021

การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ประกาศ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ Post Views: 28
7 ธันวาคม, 2021

การจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ

วันที่ประกาศ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Post Views: 43
23 พฤศจิกายน, 2021

การจ้างปรับปรุงรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน

วันที่ประกาศ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Post Views: 56
19 พฤศจิกายน, 2021

การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนราวเหล็กลูกฟูกกันชน (Guard Rail) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน

วันที่ประกาศ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Post Views: 57
19 พฤศจิกายน, 2021

การซื้ออุปกรณ์ทดสอบระบบเครือข่ายสายสัญญาณ จำนวน ๑ ระบบ

วันที่ประกาศ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Post Views: 73
แชร์