ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

22/11/2023

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera จำนวน ๔๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 14
19/10/2023

การซื้อระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ Post Views: 34
16/10/2023

การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

ประกาศวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ Post Views: 18
16/10/2023

การซื้อระบบพิสูจน์ตัวตน (Radius) จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ Post Views: 28
15/09/2023

การจ้างซ่อมแซมด่านชั่งน้ำหนัก จำนวน ๘ ด่าน

ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ Post Views: 38
12/09/2023

จ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาอาคารศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรมทางพิเศษ

ประกาศวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ Post Views: 42
07/09/2023

การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ Post Views: 29
06/09/2023

การจ้างงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ Post Views: 49
24/07/2023

จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 11 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ Post Views: 74
18/07/2023

จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) จำนวน 5 ชุด

ประกาศวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ Post Views: 36