ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

23 มิถุนายน, 2022

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Fix สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 67
22 มิถุนายน, 2022

การจ้างโครงการจัดตั้งระบบชำระดุลส่วนกลาง (Central Clearing House : CCH)

ประกาศวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 48
19 พฤษภาคม, 2022

การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 62
18 พฤษภาคม, 2022

การจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ ๑

ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 53
18 พฤษภาคม, 2022

การซื้อระบบบริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุสื่อสาร

ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 59
1 เมษายน, 2022

การจ้างพัฒนาระบบ EXAT M-Flow Gateway เพื่อรองรับการหักบัญชีบัตร Easy Pass เพื่อชำระค่าผ่านทางของระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)

ประกาศวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 153
28 มีนาคม, 2022

การจ้างก่อสร้างงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณลุมพินีทาวน์เพลส สุขุมวิท ๖๒

ประกาศวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ Post Views: 95
21 มีนาคม, 2022

การจ้างที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N๑

ประกาศวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ Post Views: 108
18 มีนาคม, 2022

การซื้อเครื่องตัดถ่าง พร้อมอุปกรณ์ค้ำยัน จำนวน ๓ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ Post Views: 106
15 มีนาคม, 2022

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ Post Views: 113
แชร์