ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

31/08/2020

การจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

Post Views: 342
17/08/2020

การจ้างผู้ให้บริการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ.

Post Views: 267
07/08/2020

การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร

Post Views: 239
07/08/2020

การจ้างตัดเครื่องแบบพนักงานผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓

Post Views: 302
31/07/2020

การจ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี

Post Views: 312
20/07/2020

ยกเลิกประกาศ การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM ๙๑) ในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Post Views: 245