ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

07/04/2023

การซื้องานติดตั้งทดแทนอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ Post Views: 53
24/03/2023

การซื้อค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและระบบงาน จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ Post Views: 55
23/03/2023

การจ้างบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๑

ประกาศวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ Post Views: 83
20/03/2023

การจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย

Post Views: 96
14/03/2023

การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมและเสริมกำลังพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-tensioned) บริเวณรอยต่อ Pier Segment สะพานกาญจนาภิเษก ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ Post Views: 61
07/02/2023

การซื้องานพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ Post Views: 92
06/02/2023

การจ้างบริการขนส่งเงินรายได้จากเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติจำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ Post Views: 79
03/02/2023

การจ้างที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC Security Operation Center)

ประกาศวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ Post Views: 98
26/01/2023

งานจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาการพัฒนาระบบ M-Flow ในทางพิเศษที่ กทพ. รับผิดชอบ

ประกาศวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ Post Views: 139
20/01/2023

การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ Post Views: 94