ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม, 2022

การซื้อรถกระเช้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 8
18 มกราคม, 2022

การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นบางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานครทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๑๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘  มกราคม ๒๕๖๕   Post Views: 7
14 มกราคม, 2022

การซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์ จำนวน ๕ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 22
10 มกราคม, 2022

ยกเลิกประกาศ การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Martrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ป.๑๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 26
10 มกราคม, 2022

กาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ รีม

ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๑๔/๒๕๖๕ Post Views: 22
6 มกราคม, 2022

การจ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาพัฒนาระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓

เลขที่ กจด.จปษ.๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 19
6 มกราคม, 2022

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๘๐/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 20
5 มกราคม, 2022

การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ. ๙๓/๒๕๖๔ Post Views: 53
5 มกราคม, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.20+000 – 23+500 ทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

เลขที่ กจด.ปจ.๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 24
4 มกราคม, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษฉลองรัชและด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก

เลขที่ กจด.ปจ.๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕   Post Views: 17
แชร์