ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/11/2023

ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 8
20/11/2023

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ 2567

กจด.ปจ.๑๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 27
17/11/2023

จ้างบริหารจัดการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

กจด.ปจ.๑๑๒/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 48
17/11/2023

การเช่าวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายสำรองระหว่างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกับศูนย์ควบคุมทางพิเศษ จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เลขที่กจด.ปซ. ๔๗/๒๕๖๖ Post Views: 15
17/11/2023

จ้างบำรุงรักษาระบบเติมเงินผ่านหน่วยงานภายนอก (Bank Topup) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๑๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 19
17/11/2023

จ้างก่อสร้างปรับปรุงสีภายนอกสายเคเบิ้ล เสาขึง และสีภายในคานขวางของสะพานพระราม ๙

กจด.ปจ.๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 14
17/11/2023

การซื้อรถไสผิวจราจร จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เลขที่กจด.ปซ.๗๖/๒๕๖๖ Post Views: 5
17/11/2023

การซื้อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เลขที่กจด.ปซ. Post Views: 12
17/11/2023

การซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เลขที่กจด.ปซ. ๖๙/๒๕๖๖ Post Views: 5
15/11/2023

จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

กจด.ปจ๑๑๐/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 27