ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 กรกฎาคม, 2022

ยกเลิกประกาศ การซื้อจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๙๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๑๐ คัน

ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 2
5 กรกฎาคม, 2022

การซื้อรถยกากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ พร้อมชุดยก จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ. ๗๙/๒๕๖๕ Post Views: 17
30 มิถุนายน, 2022

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 18
30 มิถุนายน, 2022

การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๔๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 15
29 มิถุนายน, 2022

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจร ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปจ.๔๘/๒๕๖๕ Post Views: 18
28 มิถุนายน, 2022

ยกเลิกประกาศ การซื้อหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานจัดการจราจรประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๗๘/๒๕๖๕ Post Views: 18
23 มิถุนายน, 2022

ยกเลิกประกาศ งานจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๐๓+๑๒๒.๔๕๐ ถึง กม.๐๓+๗๖๐.๐๐๐ ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-ดินแดง

เลขที่ กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 21
23 มิถุนายน, 2022

การซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเมนไฟฟ้าที่อาคารแผนกเครื่องกล

กจด.ปซ.๖๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 30
22 มิถุนายน, 2022

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี)

ประกาศวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ. ๗๑/๒๕๖๕ Post Views: 25
22 มิถุนายน, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่ กจด.ปจ.๓๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 34
แชร์