ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/02/2024

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณอาคารสำนักงาน (๔ อาคาร)

กจด.ปจ.๒๘/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 4
29/01/2024

การซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เลขที่กจด.ปซ.๖๔/๒๕๖๖ Post Views: 16
26/01/2024

จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช (ด่านประชาอุทิศ ด่านลาดพร้าว ด่านโยธินพัฒนาและด่านรามอินทรา)

กจด.ปจ.๓๒/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 17
23/01/2024

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทนพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เลขที่กจด.ปซ.๖/๒๕๖๖ Post Views: 25
22/01/2024

การจ้างขุดลอกรางระบายน้ำใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

กจด.ปจ.๑๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 18
22/01/2024

จ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ปีงบประมาณ 2567

กจด.ปจ.๑๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 10
22/01/2024

จ้างฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA สำหรับนักบริหารระดับต้น

กจด.ปจ.๒๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 18
19/01/2024

การจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

กจด.ปจ.๓๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 15
19/01/2024

การจ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA สำหรับนักบริหารระดับกลาง

กจด.ปจ.๒๒/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 18
17/01/2024

จ้างโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Virtual Museum)

กจด.ปจ.๑๘/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 18