ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/01/2024

จ้างเหมาตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๗ ประกาศวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 14
15/01/2024

การซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ จำนวน ๔ หน่วย

ประกาศวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เลขที่กจด.ปซ.๘/๒๕๖๗ Post Views: 21
15/01/2024

จ้างฝึกอบรมหลักสูตร Mina MBA สำหรับนักบริหารระดับสูง

กจด.ปจ.๒๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๕ มการคม ๒๕๖๗ Post Views: 20
15/01/2024

จ้างเหมาตัดหญ้า และกำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง

กจด.ปจ.๓๐/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 10
15/01/2024

จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๒๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 5
15/01/2024

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๑ ด่าน

กจด.ปจ.๒๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 9
11/01/2024

จ้างก่อสร้างปรับปรุงสีโครงสร้างเหล็กแผงบังแดดและเสา canopy ่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

กจด.ปจ.๘/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 23
10/01/2024

การซื้องานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SOC Security Operation Center)

ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เลขที่กจด.ปซ. ๑/๒๕๖๗ Post Views: 36
10/01/2024

การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์) จำนวน ๑๙ ด่าน

กจด.ปจ.๒๖/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 10
09/01/2024

การซื้อติดตั้งม่านอากาศ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 15