ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15/03/2021

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบงานขายและเติมเงิน (Point of Sale) ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 Post Views: 349
15/03/2021

ยกเลิกประกาศ การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๙ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 Post Views: 294
13/03/2021

การเช่า เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 13 มกราคม 2564 Post Views: 319
12/03/2021

การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กล้องติดรถยนต์ (หน้า+หลัง) กันชนท้ายรถ และกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ จำนวน ๕ คัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564 Post Views: 274
12/03/2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ก่อสร้างทดแทนถนนจตุโชติของโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564 Post Views: 329
11/03/2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 Post Views: 348
11/03/2021

การซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB ๖) จำนวน ๑๒๘ ลูก

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 Post Views: 414
11/03/2021

การจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test Development Center)

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๑๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 Post Views: 339
10/03/2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๔ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 Post Views: 337
09/03/2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 Post Views: 276