ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 กรกฎาคม, 2022
การจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม เดินทางอุ่นใจ มั่นใจ ETM Center ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ
ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 5
6 กรกฎาคม, 2022
การจ้างซ่อมแซมรถยกลากจูง ขนาด ๒๕ ตัน ๑๐ ล้อ คันหมายเลขทะเบีน ๕๒-๕๔๘๓ กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 4
6 กรกฎาคม, 2022
การจ้างทำกิจกรรมสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์ (Tiktok)
ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 2
5 กรกฎาคม, 2022
การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) ครุภัณฑ์เลขที่ ๕๐๐๐๐๐๐๐๑๐๒๑ บริเวณ กม.๒๑+๕๐๐ หัวเกาะทางแยกต่างระดับสุขสวัสดิ์ ทิศทางบางพลี-บางขุนเทียน
ประกาศวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 11
30 มิถุนายน, 2022
การจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานโครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 13
30 มิถุนายน, 2022
การเช่าบริการรถบัสปรับอากาศ พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 17
30 มิถุนายน, 2022
การซื้อเทปเส้นจราจรสะท้อนแสงสีขาว จำนวน ๓๐ ม้วน
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 15
30 มิถุนายน, 2022
การซื้อสีเหลืองแบ่งเส้นจราจร ๑๘.๙๒๕ ลิตร มี มอก. จำนวน ๘๐ ถัง
ประกาศผู้ชนะ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 17
29 มิถุนายน, 2022
การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕   Post Views: 14
29 มิถุนายน, 2022
การซื้ออะไหล่ Seal side valve Chiller ประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 13
แชร์