ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มกราคม, 2022
การจ้างทำสายคล้องบัตรพนักงานและลุูกจ้าง กทพ.
ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 5
17 มกราคม, 2022
การซื้อเครื่องตรวจสอบธนบัตร จำนวน ๗๖ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 8
17 มกราคม, 2022
การซื้อ Sub Intercom (ตัวลูก) จำนวน ๕๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 15
17 มกราคม, 2022
การซื้อเสาล้มลุกสีส้ม ศก. ๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๖๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 11
14 มกราคม, 2022
การจ้างตัดเครื่องแบบพนักงานสังกัดแผนกปฏิบัติการพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 23
14 มกราคม, 2022
การจ้างพิมพ์กล่องบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สำหรับฝากขายหน่วยงานภายนอก จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม
ประกาศวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 11
14 มกราคม, 2022
การซื้อลูกยางหัวจ่ายบัตร ATD ขนาด ๑๔.๗ มม. จำนวน ๘๐๐ ชิ้น
ประกาศวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 16
13 มกราคม, 2022
งานซื้ออุปกรณ์ตรวจจับรถ (Loop Detector) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด จำนวน ๓๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 20
12 มกราคม, 2022
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสายสัญญาณกล้อง ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๒ ด่าน
ประกาศวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 20
10 มกราคม, 2022
การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด ทางพิเศษฉลองรัช
ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 21
แชร์