ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/12/2023
การจ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่าง บริเวณ Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 8
01/12/2023
จ้างทำเสื้อสะท้อนแสงสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ฝคจ. และ ฝบร.
ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 4
01/12/2023
การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ
ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 3
30/11/2023
การซื้อรถตรวจสอบค่าสัมประสิทธิความต้านทานการลื่นไถลของผิวจราจรแบบต่อเนื่อง
ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 3
30/11/2023
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Mono29 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 3
30/11/2023
จ้างทำอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ ๔๐
ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 8
30/11/2023
การซื้อสายสัญญาณ Antenna จำนวน ๒๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 5
29/11/2023
การซื้อเครื่องนับปริมาณจราจรชนิดแผงกดด้วยมือ ๕ ช่อง จำนวน ๓๖ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 4
29/11/2023
การซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 3
29/11/2023
การซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๖ ช่อง จำนวน ๒๘ ตู้
ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 5