ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/02/2021
การซื้อ ตู้ล็อคเกอร์ ๖ ช่อง จำนวน ๓๙ ตู้
Post Views: 269
17/02/2021
การจ้างพิมพ์กล่องบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สำหรับฝากขายหน่วยงานภายนอก จำนวน ๒๕,๐๐๐ กล่อง
Post Views: 182
15/02/2021
การจ้างโครงการรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Post Views: 290
11/02/2021
การซื้อเสาล้มลุกสีส้ม ศก.๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๖๐ อัน
Post Views: 187
11/02/2021
การซื้อ Display สัญญาณไฟลูกศร จำนวน 50 อัน
Post Views: 222
11/02/2021
การซื้อBALLAST – HPS. ๔๐๐ W. ขนาด ๑๑.๑ x ๗.๘ ซม. จำนวน ๔๐๐ ตัว
Post Views: 233
10/02/2021
การจ้างซ่อมระบบการสื่อสารสัญญาณวิทยุหลัก (Master site Controller)
Post Views: 236
10/02/2021
การซื้อ TC KEYBOARD สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๒๕ ตัว
Post Views: 243
10/02/2021
การซื้อ ที่นอนยางพาราพร้อมชุดผ้าปูที่นอน จำนวน ๖๖ ชุด
Post Views: 233
09/02/2021
การซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น จำนวน 2 รายการ
Post Views: 236