ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/02/2024
การซื้อผ้าชีฟอง จำนวน ๔ รายการ
ประกาศวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 6
05/02/2024
จ้างเปิดบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ทางการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (TikTok Official Account) และจ้างเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Application TikTok ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 9
05/02/2024
จ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๕๐,๐๐๐
ประกาศวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 5
02/02/2024
การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๙,๐๐๐ ม้วน
ประกาศวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 4
02/02/2024
การซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ
ประกาศวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 4
31/01/2024
การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม (กจค.๔) จำนวน ๓๐,๐๐๐ ม้วน
ประกาศวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 6
31/01/2024
การซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 10
31/01/2024
การซื้อไม้กั้นอลูมิเนียมแบบวงกลม ความยาว ๒.๔ เมตร จำนวน ๒๐ อัน
ประกาศวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 20
31/01/2024
จ้างปรับปรุงท่อร้อยสายและสายนำสัญญาณของอุปกรณ์ในช่องทาง
ประกาศวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 7
26/01/2024
การซื้อกล่องรวมสัญญาณ (Junction Box) สำหรับด่านช่างน้ำหนัก จำนวน ๒๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗   Post Views: 13