ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กรกฎาคม, 2021
การซื้อสีโคลด์พลาสติก สีฟ้า จำนวน ๓๐ ถัง และสีโคลด์พลาสติก สีขาว จำนวน ๗๐ ถัง
ประกาศวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 109
5 กรกฎาคม, 2021
การซื้อถุงมือยางไนโตรสีขาว ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๑.๘๐๐ กล่อง แบ่งออกเป็น Size S ๕๔๐ กล่อง Size M จำนวน ๑.๐๘๐ กล่อง และSize L จำนวน ๑๘๐ กล่อง
วันที่ประกาศ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 120
30 มิถุนายน, 2021
การซื้อผ้าต่วนสีขาว (๖๐ หลา/ม้วน) จำนวน ๑๐๐ ม้วน
วันที่ประกาศ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 128
30 มิถุนายน, 2021
การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ
วันที่ประกาศ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 127
29 มิถุนายน, 2021
การจ้างผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 123
25 มิถุนายน, 2021
การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 105
25 มิถุนายน, 2021
การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๔ รายการ
วันที่ประกาศ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 118
17 มิถุนายน, 2021
การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 144
14 มิถุนายน, 2021
การซื้อไม้กั้น ALB (SOBRR) จำนวน ๗๐ อัน
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 14 มิถุนายน 2564 Post Views: 169
14 มิถุนายน, 2021
การซื้อเครื่องปั้มน้ำ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๘ เครื่อง
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 14 มิถุนายน 2564 Post Views: 140
แชร์