ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 เมษายน, 2021
การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๖ รายการ
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด:23 เมษายน 2564 Post Views: 191
23 เมษายน, 2021
ยกเลิกประกาศ การซื้อต้นไม้และวัสดุ เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ในเขตทางพิเศษและอาคารสำนักงาน กทพ. จำนวน ๒๗ รายการ
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด:23 เมษายน 2564 Post Views: 147
21 เมษายน, 2021
การจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ๕ ปี (๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
Post Views: 351
9 เมษายน, 2021
การซื้อ HARDDISK จำนวน ๓๐ อัน
Post Views: 216
19 มีนาคม, 2021
การซื้อเครื่องปั้มน้ำ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๗ ตัว
วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564 Post Views: 219
18 มีนาคม, 2021
การซื้อ RIBBON เครื่องพิมพ์บัตร NISCA PR-C๒๐๑ + FILM จำนวน ๙ ชุด
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 Post Views: 154
18 มีนาคม, 2021
การจ้างทำกล่องใส่เอกสาร กทพ. ๑๖ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว x ๑๐ นิ้ว
วันที่ประกาศ:  วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 Post Views: 194
18 มีนาคม, 2021
งานจ้างที่ปรึกษางานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ
วันที่ประกาศ:  วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 Post Views: 361
17 มีนาคม, 2021
การจ้างรื้อย้ายอุปกรณ์ระบบพ่นละอองน้ำแรงดันสูงบริเวณทางต่างระดับบางขุนเทียน เพื่อติดตั้งบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ จำนวน ๑ ชุด
วันที่ประกาศ:  วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 Post Views: 148
17 มีนาคม, 2021
การจ้างทำฝาตะแกรงช่องระบายน้ำ พร้อมติดตั้งบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
วันที่ประกาศ:  วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 Post Views: 166
แชร์