ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มีนาคม, 2021
การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๖ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ:  วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 Post Views: 300
15 มีนาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมระบบ CCTV ด่านบางเมือง๒
วันที่ประกาศ:  วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 Post Views: 188
12 มีนาคม, 2021
การซื้อ Terminal Card ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ อัน
วันที่ประกาศ:   วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564 Post Views: 639
12 มีนาคม, 2021
การจ้างทำธงตรา กทพ. ๐.๘x๑.๒๐ ม. (ผ้าโพลีเอสเตอร์) จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน
วันที่ประกาศ:   วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564 Post Views: 187
12 มีนาคม, 2021
การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๐ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564 Post Views: 160
12 มีนาคม, 2021
การจ้างตัดเครื่องแบบพนักงานสังกัดแผนกปฏิบัติการพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564 Post Views: 251
11 มีนาคม, 2021
การซื้อ สติกเกอร์สะท้อนแสงจำนวน ๕ รายการ
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 Post Views: 214
11 มีนาคม, 2021
การซื้อสีโคลด์พลาสติก สีแดง จำนวน ๑๐๐ ถัง สีขาว จำนวน ๑๐ ถังและสีดำ จำนวน ๒ ถัง
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 Post Views: 215
10 มีนาคม, 2021
การซื้อสายไฟ ๒ แกน CV ๒.๕ ตร.มม.ยาว ๑๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ม้วน สายไฟ ๒ แกน CV ตร.มม.ยาว ๑๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ม้วน
วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 Post Views: 446
9 มีนาคม, 2021
การซื้อ Detector Controller ระบบ BIS จำนวน ๕ ตัว และ BIS Counter Display จำนวน ๕ ตัว
วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564 Post Views: 233
แชร์