ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม, 2022
การเช่าที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 37
12 พฤษภาคม, 2022
การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๒๐,๐๐๐ ม้วน
ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 33
12 พฤษภาคม, 2022
การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 52
12 พฤษภาคม, 2022
การจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. เผยแพร่สปอตโทรทัศน์างสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง ๓๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Post Views: 27
11 พฤษภาคม, 2022
การซื้อหลอด LED T๘ ขนาดไม่เกิน ๑๘W จำนวน ๕๐๐ หลอด
ประกาศวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 71
9 พฤษภาคม, 2022
การซื้อตู้ไม้กั้น ALB กาญจนาภิเษก จำนวน ๔ ชุด
ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 47
9 พฤษภาคม, 2022
การจ้างพิมพ์คูปองผ่านทางสำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐ ฉบับ) จำนวน ๕๕,๐๐๐ เล่ม
ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 33
6 พฤษภาคม, 2022
การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางนิตยสาร “Green Lift Plus” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 49
6 พฤษภาคม, 2022
การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ขนาด ๒ นิ้ว สูง ๒ ม. ยาว ๑๐ ม./ ม้วน
ประกาศวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 45
5 พฤษภาคม, 2022
การซื้อเสาล้มลุกสีส้ม ศก. ๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๖๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 44
แชร์