รายงานการตอบข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

10 สิงหาคม, 2018

การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจรและระบบสื่อสาร)(ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Post Views: 270
4 กรกฎาคม, 2018

ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการประกาศเพื่อประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร)

Post Views: 262
7 กุมภาพันธ์, 2017

รายงานการตอบข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙

Post Views: 280
แชร์