ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

22/08/2017

การซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ คัน

Post Views: 551
22/08/2017

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๖๔ เครื่อง

Post Views: 498
21/08/2017

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๒ รายการ

Post Views: 455
18/08/2017

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๖๓ เครื่อง

Post Views: 466
17/08/2017

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

Post Views: 402
15/08/2017

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๑๒๗ เครื่อง

Post Views: 395
11/08/2017

การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

Post Views: 530
10/08/2017

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช

Post Views: 364
08/08/2017

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ บนทางพิเศษเฉลิมมหานครสายดินแดง-ท่าเรือ (ขาเข้าและขาออก)

Post Views: 392
07/08/2017

การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ วงจร

Post Views: 365