ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/02/2024
การซื้อโคมไฟส่องสว่างอุโมงค์พร้อมติดตั้งใต้ทางพิเศษบริเวณหลังด่านสุขุมวิททางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 4
21/02/2024
งานจ้างปรับปรุงระบบรองรับการเก็บค่าผ่านทางระหว่างทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษฉลองรัช และทางด่วนเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 15
15/02/2024
การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM 91) ในโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายใต้กิจกรรม ลัดฟ้าพาสร้างพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 9
14/02/2024
การซื้อ Ribbon & Retransfer Set จำนวน ๙ ชุด และบัตร HID ไฮคราส จำนวน ๑,๕๐๐ บัตร
ประกาศผู้ชนะ Post Views: 8
14/02/2024
จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๖ ตัว พร้อมสายนำสัญญาณที่อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)
ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพะนธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 13
13/02/2024
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์ และบันไดเลื่อนอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. แบบรวมอะไหล่
ประกาศวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 5
12/02/2024
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๖)
ประกาศวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 11
09/02/2024
การซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ
ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 9
09/02/2024
การเช่าแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องสำรองประแสไฟฟ้า (UPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางประจำด่านฯ สุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 8
08/02/2024
การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๔,๘๐๐ รีม
ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 4