มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

5 พฤษภาคม, 2022

การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๓๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 1
5 พฤษภาคม, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 29
5 พฤษภาคม, 2022

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี)

ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 30
3 พฤษภาคม, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรหน้า-หลังด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 26
3 พฤษภาคม, 2022

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางด่วนเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 32
27 เมษายน, 2022

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 29
27 เมษายน, 2022

การจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๔ ตามกรอบการรายงาน GRI Standards

ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 34
22 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงาปรับปรุงหลังคา Canopy ทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๑ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๒ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๓)

ประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 24
22 เมษายน, 2022

การจ้างเอกชนให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 42
21 เมษายน, 2022

การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บ้งิน จำนวน ๒๐๐ ตัว

Post Views: 41
แชร์