มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

26 มีนาคม, 2021

เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒๙ เครื่อง

วันที่ประกาศ:    วันพุธ, 26 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 31 มีนาคม 2564 Post Views: […]
22 มีนาคม, 2021

การซื้อ กระเช้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

วันที่ประกาศ:    วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 22 มีนาคม 2564 01-202103010 […]
17 มีนาคม, 2021

การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ:    วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 22 มีนาคม 2564 Post Views: […]
17 มีนาคม, 2021

การซื้อ กระเช้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

วันที่ประกาศ:    วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 22 มีนาคม 2564 Post Views: […]
16 มีนาคม, 2021

การซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัยขี้อมูลเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ชุด

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564 Post Views: 2 […]
15 มีนาคม, 2021

การซื้อ เครื่องกรองน้ำพร้อมตู้น้ำดื่ม จำนวน ๖๑ เครื่อง

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 Post Views […]
15 มีนาคม, 2021

การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๖ คัน

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 Post Views […]
11 มีนาคม, 2021

การซื้อ เครื่องตรวจสอบสาย Fiber Optic (OTDR) SM/MM จำนวน ๑ ชุด

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 11 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2564   Pos […]
10 มีนาคม, 2021

การซื้อโพลีเมอร์เฟรมใช้กับ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ อัน

วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564   Post Vie […]
9 มีนาคม, 2021

การซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564   Post V […]
แชร์