มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

18 เมษายน, 2022

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานี FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 11
18 เมษายน, 2022

การซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑๔ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 41
11 เมษายน, 2022

การจ้างบริหารจัดการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.และงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 147
11 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๐๓+๑๒๒.๔๕๐ ถึง กม.๐๓+๗๖๐.๐๐๐ ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง

ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 42
8 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 62
8 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร และงานปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 64
8 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ (S๑)

ประกาศวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 59
5 เมษายน, 2022

งานก่อสร้างศูนย์เอกสารแห่งใหม่ และปรับปรุงศูนย์เอกสารเดิม (ศูนย์ควบคุมทงพิเศษฉลองรัช (CCB 3))

ประกาศวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 81
5 เมษายน, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑) ทิศทางอาจณรงค์-บางนา

ประกาศวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 37
4 เมษายน, 2022

รถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ Post Views: 54
แชร์