มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

19 มกราคม, 2021

การจ้างงานก่อสร้างถนนแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณทางลงถนนจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด:19 มกราคม 256 – 22 มกราคม 2564 Post Views: 268
19 มกราคม, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ก่อสร้างทดแทนถนนจตุโชติของโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มกราคม 2564 – 22 มกราคม 2564 Post Views: 152
19 มกราคม, 2021

การซื้อ ระบบประมวลผลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

Post Views: 151
18 มกราคม, 2021

การจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มกราคม 2564 – 21 มกราคม 2564 Post Views: 168
15 มกราคม, 2021

การจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2564 – 20 มกราคม 2564 Post Views: 249
14 มกราคม, 2021

การจ้างทำอินทธนูและเครื่องหมายชั้นเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานระดับ ๑-๖

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มกราคม 2564 – 19 มกราคม 2564 Post Views: 127
14 มกราคม, 2021

การซื้อ อุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๕๐ เส้น

Post Views: 192
14 มกราคม, 2021

การจ้างทำเสื้อกั๊กสะท้อนแสงฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มกราคม 2564 – 19 มกราคม 2564 Post Views: 138
14 มกราคม, 2021

การซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๘๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และกล้องติดรถยนต์ (หน้า+หลัง) จำนวน ๑ คัน

Post Views: 137
13 มกราคม, 2021

การซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB ๖) จำนวน ๑๒๘ ลูก

Post Views: 137
แชร์