มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

3 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างปรับปรุงงานสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564 – 8 กุมภาพันธ์ 2564   Post Views: 202
3 กุมภาพันธ์, 2021

การซื้อ บัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

Post Views: 167
2 กุมภาพันธ์, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 Post Views: 133
29 มกราคม, 2021

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๒๖๓ เครื่อง

Post Views: 172
29 มกราคม, 2021

การซื้อ อุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับห้องออกอากาศ และห้องสตูดิโอ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารพิเศษ กทพ.

Post Views: 160
28 มกราคม, 2021

การซื้อ งานติดตั้ง Lane Control Sign ช่วงบางนา – อาจณรงค์ (S๑) จำนวน ๑ รายการ

Post Views: 172
27 มกราคม, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด 27 มกราคม 2564 – 01 กุมภาพันธ์ 2564 Post Views: 152
25 มกราคม, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มกราคม 256 – 28 มกราคม 2564 Post Views: 1,156
25 มกราคม, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 93 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มกราคม 2564 – 28 มกราคม 2564 Post Views: 182
25 มกราคม, 2021

การซื้อ ระบบเครือข่าย (Network) Traffic/Toll ทางพิเศษบูรพาวิถี

Post Views: 217
แชร์