มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

2 ธันวาคม, 2020

การซื้อ ระบบเครือข่าย (Network) Traffic/Toll ทางพิเศษบูรพาวิถี

Post Views: 120
30 พฤศจิกายน, 2020

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

Post Views: 156
24 พฤศจิกายน, 2020

การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 144
24 พฤศจิกายน, 2020

การซื้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

Post Views: 214
17 พฤศจิกายน, 2020

การซื้อ ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติทางพิเศษฉลองรัช

Post Views: 163
13 พฤศจิกายน, 2020

การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ และอาคารสำนักงานของ กทพ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Post Views: 144
9 พฤศจิกายน, 2020

การซื้อ เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒๔ เครื่อง

Post Views: 146
6 พฤศจิกายน, 2020

การซื้อ อุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ

Post Views: 177
3 พฤศจิกายน, 2020

การจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center) ครั้งที่ ๒

Post Views: 134
3 พฤศจิกายน, 2020

การซื้อ รถกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

Post Views: 135
แชร์