มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

17 พฤษภาคม, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงกายภาพด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้วของงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 47
17 พฤษภาคม, 2022

การซื้อหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานจัดการจราจรประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 29
17 พฤษภาคม, 2022

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 38
12 พฤษภาคม, 2022

การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๙๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๑๐ คัน

ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 40
10 พฤษภาคม, 2022

การซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมถัง บรรจุน้ำสำเร็จรูปติดตั้งกระบะท้าย และชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 64
9 พฤษภาคม, 2022

การซื้อเครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 42
5 พฤษภาคม, 2022

การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๓๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 29
5 พฤษภาคม, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 58
5 พฤษภาคม, 2022

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี)

ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 62
3 พฤษภาคม, 2022

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรหน้า-หลังด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 59
แชร์