มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

15/12/2020

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๒๖๓ เครื่อง

Post Views: 212
09/12/2020

การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์)

Post Views: 244
08/12/2020

การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

Post Views: 244
07/12/2020

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

Post Views: 358
03/12/2020

การซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๖๐๐ kVA จำนวน ๑ รายการ

Post Views: 281
02/12/2020

การซื้อ ระบบเครือข่าย (Network) Traffic/Toll ทางพิเศษบูรพาวิถี

Post Views: 211
30/11/2020

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

Post Views: 175
24/11/2020

การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Post Views: 229
24/11/2020

การซื้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

Post Views: 319
17/11/2020

การซื้อ ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติทางพิเศษฉลองรัช

Post Views: 273