มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

12/06/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.6/66

เลขที่ กจด.ข.6/66            ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 Post Views: 170
12/05/2023

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/66

เลขที่ กจด.ข.6/66  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 Post Views: 432
28/04/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.5/66

เลขที่ กจด.ข.5/66   ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566   Post Views: 188
24/03/2023

ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข. ๕/๖๖

ประกาศวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖ เลขที่ กจด.ข.๕/๖๖ Post Views: 296
21/02/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.4/66

เลขที่: กจด.ข.4/66   ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 Post Views: 190
26/01/2023

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข 4/66

เลขที่ กจด.ข.4/66   ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 Post Views: 329
06/01/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.3/66

เลขที่ กจด.ข.3/66   ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 Post Views: 273
04/01/2023

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.2/66

เลขที่ : กจด.ข.2/66  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566 Post Views: 182
20/12/2022

ยกเลิกการขายพัสดุโดยวิํธีทอดตลาด กจด.ข.3/66

ยกเลิกการขายพัสดุ ที่ กจด.ข.3/66   ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 Post Views: 136
30/11/2022

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.3/66

เลขที่ กจด.ข.3/66  ประกาศวันที่  30 พฤศจิกายน 2565 Post Views: 415