มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

25/11/2022

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.2/66

เลขที่ กจด.ข.2/66  ประกาศวันที่  25 พฤศจิกายน 2565 Post Views: 277
11/11/2022

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่กจด.ข.๑/๖๖

เลขที่กจด.ข.๑/๖๖  ประกาศวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ Post Views: 206
17/10/2022

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข 1/66

เลขที่ กจด.ข.1/66    ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2565 Post Views: 447
04/10/2022

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.9/65

เลขที่ กจด.ข.9/65 ประกาศ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 Post Views: 293
04/10/2022

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.8/65

เลขที่  กจด.ข8/65  ประกาศ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 Post Views: 180
12/09/2022

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.9/65

เลขที่ กจด.ข..9/65 วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2565 Post Views: 467
07/09/2022

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข. 8/65

ประกาศวันที่ 7 กันยายน 2565 Post Views: 356
01/09/2022

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/65

เลขที่ กจด.ข.7/65     วันที่ประกาศ 1 กันยายน 2565 Post Views: 280
19/08/2022

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/65

วันที่ประกาศ 19 สิงหาคม 2565  วันที่สิ้นสุด 15 กันยายน 2565 Post Views: 302
03/08/2022

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข. 7/65

ประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ Post Views: 387