มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

22/01/2024

การจ้างจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 10
12/01/2024

การซื้อหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานจัดการจราจร จำนวน ๓๖๘ ใบ

ประกาศวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 12
11/01/2024

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานภูมิทัศน์)

ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 20
10/01/2024

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 4
09/01/2024

การจ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 7
09/01/2024

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 93 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 3
09/01/2024

การจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมสะพานพระราม ๙

ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 11
05/01/2024

การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) (งานโยธา)

ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 85
26/12/2023

จ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัตงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบ ตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 6
25/12/2023

การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคารงานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ (งานโยธาและงานระบบ) ครั้งที่ ๒

ประกาศวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ Post Views: 22