มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

23 พฤษภาคม, 2022

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 12
19 พฤษภาคม, 2022

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 8
19 พฤษภาคม, 2022

การจ้างปรับปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางรองรับระบบ M-Flow ประจำด่านฯ จตุโชติ ช่องทางที่ ๓,๔,๕,๖ และ ๗

ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 17
17 พฤษภาคม, 2022

การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วางแผน การสื่อสารการตลาดดำเนินการและประเมินผลโครงการรณรงค์การลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลบัตร Easy Pass เพื่อเชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กี้น (m-flow) (Easy Pass Plus Campaign)

ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 24
12 พฤษภาคม, 2022

การจ้างงานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษบริเวณบางโปรงและโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษ และ Park and Ride บริเวณข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 20
12 พฤษภาคม, 2022

การจ้างบริการขนส่งเงินรายได้จากเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ จำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี

ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 21
12 พฤษภาคม, 2022

การจ้างทำความสะอาดระบบระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 15
11 พฤษภาคม, 2022

การปรับปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางรองรับระบบ M-Flow ประจำด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๑ ช่องทางที่ ๔,๕ และ ๖ ด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๒ และ ๓

ประกาศวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 30
10 พฤษภาคม, 2022

งานปรับปรุงกายภาพด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๒ ของงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 22
9 พฤษภาคม, 2022

งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565

ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 28
แชร์