มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

23/02/2024

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

ประกาศวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 6
15/02/2024

การเปลี่ยนฝาตะแกรงท่อระบายน้ำบนทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 21
15/02/2024

การจ้างบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ประกาศวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 15
14/02/2024

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 11
13/02/2024

การจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 14
09/02/2024

การจัดหาลิขสิทธ์ซอฟแวร์สำหรับผู้ใช้ภายใน กทพ. (Software Licenses) สำหรับงานบริหารสำนักงาน

ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 8
09/02/2024

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร (Site ๓ และทางขึ้น-ลงเพชรบุรีคลองตัน) และทางพิเศษฉลองรัชบริเวณ กม.๒๒+๑๐๐ ทิศทาง จตุโชติ-รามอินทรา

ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 9
08/02/2024

จ้างเหมาบริการจัดศึกษาดูงาน โครงการพนักงานต้นแบบของ กพท.ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗ Post Views: 11
06/02/2024

การซื้องานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 11
05/02/2024

จ้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร บริเวณทางลงเพลินจิตเหนือ

ประกาศวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   Post Views: 7