มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

19 เมษายน, 2021

การเช่า รถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการ จำนวน 1 คัน

Post Views: 8
9 เมษายน, 2021

งานจ้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณ กม.๓๐+๒๙๑ ถึง กม.๓๑+๑๒๔ ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนองและทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

Post Views: 43
7 เมษายน, 2021

การจ้างงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓

Post Views: 54
7 เมษายน, 2021

การจ้างงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

Post Views: 39
23 มีนาคม, 2021

การจ้างพิมพ์คูปองผ่านทางสำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐ บาท) จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม

วันที่ประกาศ:  วันอังคาร, 23 มีนาคม 2564 Post Views: 86
22 มีนาคม, 2021

การจ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน(แสงสว่าง,เสียง,ฝุ่นละออง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ:  วันจันทร์, 22 มีนาคม 2564 Post Views: 46
18 มีนาคม, 2021

การซื้อ งานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) และพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของการกรมทางหลวง ระยะที่ ๑

วันที่ประกาศ:  วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 Post Views: 58
15 มีนาคม, 2021

การจ้างจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 Post Views: 33
11 มีนาคม, 2021

การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 Post Views: 57
11 มีนาคม, 2021

การจ้างจัดทำข้อมูลของ กทพ. ให้รองรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 Post Views: 50
แชร์