มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

23 กรกฎาคม, 2021

การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหาคร อาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

วันที่ประกาศ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 6
22 กรกฎาคม, 2021

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านบางนา กม.๖ ขาเข้า ด่านบางนา กม.๖ ขาออก และด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)

วันที่ประกาศ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 11
22 กรกฎาคม, 2021

การจ้างจัดเก็บ Log และวิเคราะห์ Log

วันที่ประกาศ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 12
21 กรกฎาคม, 2021

การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 11
21 กรกฎาคม, 2021

การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี

วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 11
21 กรกฎาคม, 2021

การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 8
21 กรกฎาคม, 2021

การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 4
21 กรกฎาคม, 2021

การซื้อ Keyboard เครื่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๕๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 13
21 กรกฎาคม, 2021

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน

ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 3
21 กรกฎาคม, 2021

การซื้ออุปกรณ์ระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital Signage) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 12
แชร์