มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

9 เมษายน, 2021

งานจ้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณ กม.๓๐+๒๙๑ ถึง กม.๓๑+๑๒๔ ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนองและทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

Post Views: 16
7 เมษายน, 2021

การจ้างงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓

Post Views: 32
7 เมษายน, 2021

การจ้างงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

Post Views: 20
23 มีนาคม, 2021

การจ้างพิมพ์คูปองผ่านทางสำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐ บาท) จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม

วันที่ประกาศ:  วันอังคาร, 23 มีนาคม 2564 Post Views: 74
22 มีนาคม, 2021

การจ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน(แสงสว่าง,เสียง,ฝุ่นละออง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ:  วันจันทร์, 22 มีนาคม 2564 Post Views: 38
18 มีนาคม, 2021

การซื้อ งานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) และพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของการกรมทางหลวง ระยะที่ ๑

วันที่ประกาศ:  วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 Post Views: 40
15 มีนาคม, 2021

การจ้างจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 Post Views: 22
11 มีนาคม, 2021

การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 Post Views: 48
11 มีนาคม, 2021

การจ้างจัดทำข้อมูลของ กทพ. ให้รองรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 Post Views: 40
10 มีนาคม, 2021

การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบโคมไฟที่ชำรุด ทางพิเศษฉลองรัช

วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 Post Views: 28
แชร์