มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

6 กันยายน, 2021

การจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลระบบศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 27
2 กันยายน, 2021

การซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔๘ ใบ

ประกาศวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 33
2 กันยายน, 2021

การเช่าเครื่องพิมพ์ (ต่อเนื่อง ๓ ปี) จำนวน ๒๓๑ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ Post Views: 25
31 สิงหาคม, 2021

การซื้อค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและระบบงาน

ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 25
31 สิงหาคม, 2021

การซื้ออุปกรณ์งานครัวศูนย์อาหาร อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 32
27 สิงหาคม, 2021

การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 64
27 สิงหาคม, 2021

การจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจจับใบหน้าและอุณหภูมิแบบเคลื่อยย้ายได้

ประกาศวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 38
26 สิงหาคม, 2021

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๒๖๓ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 31
25 สิงหาคม, 2021

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

ประกาศวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 27
20 สิงหาคม, 2021

การจ้างบำรงุรักษาเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร อาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

ประกาศวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 41
แชร์