มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

19/03/2024

การจ้างตัดต้นไม้บนทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ Post Views: 22
19/03/2024

การจ้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรชนิด Strip Seal Aluminum Alloy บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ Post Views: 26
19/03/2024

การจ้างซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่แตกกะเทาะ (เสา คาน พื้น) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ Post Views: 24
18/03/2024

จ้างที่ปรึกษางานศึกษาทบทวนความเหมาะสมและจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกระทู้-ป่าตอง และระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้

ประกาศวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗   Post Views: 23
13/03/2024

โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร)

ประกาศวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ Post Views: 78
05/03/2024

จ้างทำป้ายแนะนำจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่าทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ Post Views: 15
23/02/2024

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

ประกาศวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 23
15/02/2024

การเปลี่ยนฝาตะแกรงท่อระบายน้ำบนทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 35
15/02/2024

การจ้างบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ประกาศวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 33
14/02/2024

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 22