มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

13/02/2024

การจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 27
09/02/2024

การจัดหาลิขสิทธ์ซอฟแวร์สำหรับผู้ใช้ภายใน กทพ. (Software Licenses) สำหรับงานบริหารสำนักงาน

ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 17
09/02/2024

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร (Site ๓ และทางขึ้น-ลงเพชรบุรีคลองตัน) และทางพิเศษฉลองรัชบริเวณ กม.๒๒+๑๐๐ ทิศทาง จตุโชติ-รามอินทรา

ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 26
08/02/2024

จ้างเหมาบริการจัดศึกษาดูงาน โครงการพนักงานต้นแบบของ กพท.ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗ Post Views: 22
06/02/2024

การซื้องานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 24
05/02/2024

จ้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร บริเวณทางลงเพลินจิตเหนือ

ประกาศวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   Post Views: 15
01/02/2024

การซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ๔ รายการ จำนวน ๘ ตู้

ประกาศวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 45
30/01/2024

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 20
30/01/2024

จ้างเหมาบริการให้เอกชนดำเนินการ (Outsourcing) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงาน

ประกาศวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 17
23/01/2024

จ้างก่อสร้างติดตั้งกำแพงกันลมบริเวณ กม.๔๖+๐๐๐ ทิศทางบางนา-ชลบุรี ทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ Post Views: 25