มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

27/03/2023

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง Post Views: 193
22/02/2023

มกราคม ๒๕๖๖

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 227
16/01/2023

ธันวาคม ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 310
21/12/2022

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 261
02/12/2022

ตุลาคม ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 223
12/10/2022

กันยายน ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 353
21/09/2022

สิงหาคม ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง Post Views: 323
03/08/2022

กรกฎาคม ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 436
11/07/2022

มิถุนายน ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 425
08/06/2022

พฤษภาคม ๒๕๖๕

แผนกจัดจ้าง แผนกจัดซื้อ Post Views: 421