มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567141.5 KiB15