การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านปฏิบัติการให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Reskill & Upskill)

แชร์

Comments are closed.