การทบทวนแผนการควบคุมภายในของ กทพ. (แผนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน) ปีงบประมาณ 2566 ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2566)

เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทบทวนแผนการควบคุมภายในของ กทพ.

Comments are closed.