การทบทวนการบริหารความเสี่ยง ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2566) ภายใต้คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ 2566

เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ.

Comments are closed.