แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1

 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2

Comments are closed.