🎋 กทพ. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทยและญี่ปุ่น 🎉

🎊 🎋 🚩 กทพ. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทยและญี่ปุ่น 🇹🇭 🇯🇵 🎉

🗓️  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้แทนกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) ด้านแผนงานนโยบายและเทคโนโลยีการจราจร ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ได้ศึกษาดูงานโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9) ณ สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 🌉 📍 ในการนี้ นายทศพร บุญประตูไชย ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 1 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ เจ้าหน้าที่โครงการฯ และผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ นำเยี่ยมชมสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.